Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Nedir?

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu Nedir?

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, TCK m. 230 vd. ile düzenlenen “aile düzenine karşı işlenen suçlar” arasında sayılan suç tiplerinden biridir.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu; ailenin maddi ve manevi varlığını sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amacıyla TCK m.233’te “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup suçun unsurları şunlardır:

Bakım, Eğitim veya Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m.233/1): Eş veya çocukların veya bakıma ihtiyacı olan yaşlı anne babanın; bakım, eğitim veya destek ihtiyacının karşılanmaması halinde suçun bu şekli oluşur. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal eden kişinin aileyi terk etmeden bu fiilleri gerçekleştirmesi gerekir. Aileyi terk eden fail, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu değil, terk suçu işlemiş olur.

Hamile Kişiyi Terk Etme Suçu (TCK m.233/2): Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk etme halinde aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali suçunun bu şekli oluşur.

Anne-Babanın Çocuklara Zarar Verecek Şekilde Davranması Suçu (TCK m.233/3): Anne veya babanın, alışkanlık haline gelmiş sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokması halinde suçun bu şekli gerçekleşir. Anne-babanın velayet hakkı kaldırılmış olsa bile, bu davranışlar suçun vücut bulmasına sebep olur.

Aile Yükümlülükleri Nelerdir?

Aile yükümlülükleri, ailenin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi için yerine getirilmesi gerekli olan davranışlardır. Aile yükümlülükleri hem eşlerin birbirine karşı hem de anne ve babanın çocuğa karşı yükümlülüklerini kapsamaktadır.

-Aile birliğinin mutluluğunu sağlama yükümlülüğü,

-Eşlerin birbirine karşı sadakat gösterme yükümlülüğü,

-Ailenin birlikte yaşama yükümlülüğü,

-Eşlerin birbiriyle dayanışma ve birbirine yardımcı olma yükümlüğü,

-Anne babanın bakım ve gözetim yükümlülüğü,

-Eşlerin evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında katılma yükümlülüğü,

-Eşlerin meslek ve iş seçimine özen gösterme yükümlülüğü

olarak sayılmaktadır.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Nedir?

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali Yargıtay kararı uyarınca aşağıdaki davranışlar suç teşkil etmektedir:

-Evlilik dışı doğmuş bir çocuğun terk edilmesi suçtur.

-Eşe ve çocuğa karşı bakım ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçtur.

-Çocuğa karşı eğitim yükümlülüğünün ihlal edilmesi suçtur.

-Velayeti kendisinde olan çocuğun başkasına bırakılması suçtur.

-Yeni doğan bir bebeğin, bir ücret karşılığında bakıcıya bırakılmasına rağmen ilgilenilmemesi suçtur.

Bu yükümlülüklerin ihlali söz konusu olduğunda, yukarıda Türk Ceza Kanunu Madde 233’te de izah edildiği şekilde kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüğün İhlali Suçunun Cezası

Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.233/1).

Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir (TCK m.233/2).

Velayet hakları kaldırılmış olsa da itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin  sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.233/3)

Av. Betul UÇKAN

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*