Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması

Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması

Çocuğun giderleri için harcanmak üzere kararlaştırılan nafaka İştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, boşanma ve ayrılık neticesinde velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, diğer eşe çocuğun eğitim ve bakım giderleri için gücü oranında ödediği nafakadır.

Çocuk için ödenecek nafakanın belirlenmesi mahkemenin re’sen yerine getireceği işlerdendir.

İştirak nafakasının belirlenmesinde çocuğun giderleri esas alınır. Çocuğun eğitim masrafı, temel ihtiyaçları, bakımı gibi giderler, nafakanın belirlenmesinde dikkate alınan giderlerdir. Mahkeme, çocuğun bu giderlerini göz önünde bulundurarak nafaka miktarına hükmeder. Bununla birlikte tarafların mali gücü ve hayat koşulları da dikkate alınır. Bunlarla birlikte, varsa çocuğa ait gelirler de göz önünde bulundurulur.

Mahkeme tarafından nafakanın çocuğa harcanmaması uygulamada sık karşılaşılan problemlerdendir. Çocuğun giderleri için hükmedilmiş olan nafaka çocuğun ihtiyaçları ve giderleri dışında farklı yerlere harcanabilmektedir. Nafaka bedelinin ne şekilde harcandığını tespit etmek çok zordur. Bu konuda bir denetleme yöntemi de belirlenmemiştir. Bu konuda Medeni Kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Nafakanın Çocuğun Giderleri İçin Harcanmaması Durumunda Hukuki Haklarımız nelerdir?

Ödenen paranın gerçekten çocuk için harcanmaması durumunun ciddi sonuçları olabilir. Nafakanın çocuğun ihtiyaçları için harcanmaması halinde nafaka yükümlüsü, velayetin değiştirilmesi veya nafakanın azaltılması davası açabilir. Nafaka yükümlüsü iştirak nafakasının amacına uygun kullanılmadığı ve bedelin esasında çocuğun ihtiyaçlarının üzerinde olduğu gerekçesi ile de bu davaları açabilir. Buna göre;

1-Velayetin Değiştirilmesi Davası

Çocuğa için ödenen nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmadığı mahkeme tarafından tespit edilmesi halinde çocuğa iyi bakılmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, velayetin yeniden değerlendirilmesi yapılmalıdır. Böyle bir durumda ise çocuğun velayeti bu kişiden alınarak karşı tarafa verilir.

Çocuk için ödenen nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması da ağır ihlal niteliğinde olduğu şeklinde değerlendirilir.

2-Nafakanın Azaltılması Davası

Nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması halinde, ödenen nafakanın fazla olduğu değerlendirilerek nafakanın azaltılması davası açılabilir. Bu halde nafaka, çocuğun giderlerine yetecek miktara indirilir. Böyle bir durumun varlığı halinde bu dava her zaman açılabilir.

Nafaka alacaklısının, nafakayı çocuk için harcandığını belgelenmesi bu tür iddia ve davalar ile karşı karşıya kalınmaması açısından önemlidir.

Av. İbrahim GÜLLÜ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*