Soytarının Gerçek Yüzü

31/07/2022 Yönetici 0

SOYTARININ GERÇEK YÜZÜ Arapça kökenli olan Soytarı kelimesi “Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara” “Hileci, yaltak kimse” anlamları taşımaktadır. Tarihsel süreç içerisinde hükümdarların/kralların […]